Fra kurset "Du kan hjelpe Jesper!"

Jesper sin mamma har rusproblemer. Hva gjør det med han? Se 6 videosnutter hvor Jan Steneby snakker om barn som pårørende i barnehagen. Filmene er utdrag fra kurset "Du kan hjelpe Jesper!".

Hvordan kan du som jobber i barnehagen se, og hjelpe barn som Jesper? Jan Steneby bruker filmen og veiviseren om Jesper som bakteppe for kurset for barnehageansatte som møter barn som er pårørende.

Vi anbefaler deg å se filmen om Jesper og gjennomgå veiviseren før du hører på utdragene fra kurset. Her kan du bestille kurset "Du kan hjelpe Jesper!"..

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.

 

 Del 1 av 6: Hva har Jesper med seg når han kommer i barnehagen

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

 

Del 2 av 6: Jesper har endret seg. Er det grunn til bekymring?

 

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.

Del 3 av 6: Å bli møtt med anerkjennelse i barnehagen

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.

Del 4 av 6: Ikke gå alene med bekymringen din

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.

Del 5 av 6: Foreldrekontakt og foreldremøte når barn er pårørende

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.

Del 6 av 6: Barneperspektivet

You need Adobe Flash and Javascript to view this file

Kan du ikke se de innebygde Youtubefilmene på siden vår? Da kan du se de direkte på Youtube.