Når barn er pårørende - kompetansehevende tiltak

Når barn er pårørende - kompetansehevende tiltak

Voksne for Barn har lang tradisjon med å arbeide for å bedre kunnskapen om hvordan du best møter og støtter barn som er pårørende. Vi tilbyr vår kompetanse gjennom foredrag og kurs om tema "Når barn er pårørende".

Belastninger i familien som rusmisbruk, skilsmisse, arbeidsledighet, kriminalitet, psykisk sykdom eller kronisk sykdom får konsekvenser også for barna. De trenger informasjon og kunnskap om de problemer familien har, i en form som er forståelig for dem der og da.

Vi tilbyr både foredrag og kurs. Du kan bestille kurset eller melde deg på et kurs vi arrangerer.

Oversikt over alle våre kurs innenfor dette området

Oversikt over alle foredrag vi tilbyr om barn som pårørende

Gå direkte til kurskalender og se kommende kurs vi arrangerer