Bli kjent med Psykologisk førstehjelp – verktøy for mestring av følelser

Bli kjent med Psykologisk førstehjelp – verktøy for mestring av følelser

Psykologisk førstehjelp er utviklet for barn og ungdom i alderen 4–18 år. Det er et verktøy for mestring av egne følelser.

Bli kjent med Psykologisk førstehjelp – verktøy for mestring av følelser


Med røde og grønne tanker lærer barn og unge å møte seg selv med høflighet, positive forventninger, raushet og respekt noe som fremmer trivsel, læring og helse. Vi tilbyr både materiell og opplæring. Psykologisk førstehjelp finnes for 3 målgrupper:

  • Grønne tanker  glade barn (48 år)
  • Psykologisk førstehjelpsskrin (812 år)
  • Psykologisk førstehjelpsskrin ungdom (1318 år)

For at vi skal ha det bra som hovedpersoner i våre egne liv, hjelper det at de holdninger vi har til oss selv er gode. Verktøyet kan både brukes som et selvhjelpsopplegg, i samarbeid med foreldre, i en klasseromssituasjon, samlingsstund i barnehage, i samtalegrupper, på helsestasjonen eller andre lignende fora.

Opplæringen som formidles av Voksne for Barn vil gjøre deg mer kompetent og motivert til å bruke materiellet i ditt møte med barn og unge.

Les mer om kurset Grønne tanker glade barn (barnehage)

Les mer om kurset Psykologisk førstehjelp 818

Vi holder også kurs for foreldre

Digitalkursene "Selvsnakk" prøv på nettsiden til ABUP

Trenger du materiellet

Bestill skrin, bok og figurer i vår nettbutikk

Det er barnepsykologspesialist Solfrid Raknes som har utviklet skrinene i samarbeid med sentrale fagfolk innen det norske psykisk-helsevernmiljøet.

Les intervju med Solfrid Raknes om Grønne tanker – glade barn - psykologisk førstehjelp for førskolebarn

Les intervju med Solfrid Raknes om Psykologisk førstehjelp 8–18