Rapporten "Barn i Norge"

Rapporten "Barn i Norge"

Hvert år utarbeider Voksne for Barn rapporten “Barn i Norge” som synliggjør behovet for hjelp og følger utviklingen av tilbudet til barn og unge. Vi har gitt rapporten ut siden år 2000.

Rapporten består av 5–7 fagartikler som presenterer forskning og utvikling, egenerfaringer eller god praksis innen barnefeltet i Norge. Den danner grunnlaget for Voksne for Barns sosialpolitiske arbeid i året som kommer, og er derfor et viktig verktøy.

Barn i Norge-rapporten sendes ut til Voksne for Barns medlemmer, men kan også bestilles i vår nettbutikk.