Barn i Norge-rapporten 2005: "Se meg"

Barn i Norge-rapporten 2005: "Se meg"

Hvordan hjelper vi henne som ikke sier noen ting? Hvordan kommunisere med barn som ikke snakker? Hvordan hjelpe skolevegrere tilbake til
et skolefellesskap? Dette er blant temaene i Barn i Norge-rapporten 2005.

Artiklene i Barn i Norge 2005:

Hvordan hjelper henne som ikke sier noen ting? Bruker og resultatstyrt behandling
Av Ole Sigvard Lunnan, psykolog ved Familie- ogNettverksteamet ved barne og ungdomspsykiatrien i Follo

Taushet er også tale - Selektiv mutisme hos barn og unge
Av Hanne Kristensen, barnepsykolog og postdokstipendiat ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Øst og Sør

Skolevegring hos barn og ungdom
Av Jon Magne Ingul, psykolog og stipendiat ved NTNU

Hun sitter jo bare der
Innagerende atferd i lys av Daniel Sterns selvteori. Av Ingrid Lund, familieterapeut og spesialpedagog ved Høgskolen i Agder

Som man spør, får man svar – brukermedvirkning fra barn og unge
Av Karin Källsmyr, psykolog og fagkoordinator Voksne forBarn, og Inger Hodne seksjonsleder ved RBUP, Øst og Sør.

På veien mot voksenlivet - Samtaler mellom ungdom og hjelpere som bidrag til økt livsmestring
Av Kari Langaard, klinisk sosionom/ cand. Polit., dr.gradstipendiat ved RBUP, Øst og Sør, og Kristin Olaisen, klinisk pedagog Nic Waals Institutt i Oslo

Livets stemmer - Betydningen av sosiale nettverk for ungdom med psykiske vansker
Av Anne-Lise Holmesland, forsker og veileder ved Sørlandet Sykehus HF og Jaakko Seikkula, professor ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Agder bl.a.

Forebygging av emosjonelle lidelser hos barn og unge
Av Simon-Peter Neumer, Dr. philos, Psykologspesialist, veileder NPF, NFKT og Marianne Aalberg, Cand.Psychol, RBUP, Øst og Sør.

 

 

Last ned Barn i Norge-rapporten 2005 "Se meg" (Pdf)