Barn i Norge-rapporten 2006: Barn i risiko

Barn i Norge-rapporten 2006: Barn i risiko

Rapporten Barn i Norge 2006 setter søkelyset på barn som lever i familier som utgjør en risiko for deres psykiske helse, både på kort og lang sikt. Artiklene er skrevet av dyktige fagfolk fra både forskningsmiljø og praksisfelt.

 

Innhold Barn i Norge 2006:

Forord
av Randi Talseth, generalsekretær Voksne for Barn

Innledning
av Kari Killèn, dr.phil., NOVA

Barn, unge og fattigdom i dagens Norge
av Elisabeth Backe-Hansen, psykolog og forskningsleder NOVA

Forebygging av vansker hos ungdom
av Trine Waaktaar, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, R.BUP, Øst og Sør, Jorid Avdem, leder for Styrk Sterke Sider, Øyer kommune og Svenn Torgersen, professor i klinisk psykologi, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Psykososiale konsekvenser blant barn og unge ved samlivsbrudd
av Ingunn Størksen, førsteamanuensis, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger

Omsorg for gravide og småbarnsfamilier med rusmiddelproblemer
av May Olofsson, overlege, Familieambulatoriet, Hvidovre hospital og Rigshospitalet, København

Spedbarn og småbarn i risikofamilier
av Marit Bergum Hansen, seksjonsleder, R.BUP Øst og Sør og Heidi Jacobsen, psykolog, R.BUP Øst og Sør

ICDP-programmet – et relasjonsorientert og empatibasert program
av Karsten Hundeide, professor i utviklings- og kulturpsykologi, Universitetet i Oslo

Familiesamtaler
av Gunnar Eide, klinisk barnevernspedagog og familieterapeut, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Sørlandet sykehus og Jan Steneby, fagkoordinator i Voksne for Barn

Aktivitetsgruppa «Barn av psykisk syke»
av Kirsti Aune, oppsøkende helsesøster,Trondheim kommune

 

Last ned Barn i Norge 2006: Barn i risiko (Pdf)