Barn i Norge-rapporten 2007 - [ respek’t ]

Barn i Norge-rapporten 2007 - [ respek’t ]

Minoritetsungdom og psykisk helse er tema i Barn i Norge-rapporten 2007 [ respek’t ]. Rapporten bringer både ny kunnskap og eksempler på gode tiltak for ungdom med minoritetsbakgrunn.

 Artiklene i Barn i Norge 2007:

  • Psykososialt arbeid blant enslige mindreårige asylsøkere
  • Spesifikke forhold som kan øke risikoen for at innvandrerungdom får psykiske problemer
  • Egne erfaringer om å være ung, svart og norsk
  • Empowerment av innvandrerungdom - erfaringer fra filmprosjekt
  • Forskning vedrørende bruk av rusmidler blant samisk ungdom
  • Flexid - om annerkjennelse og mulighet
  • Omsorg og utdanning - sammenligning av enslige, unge asylsøkere i London og Oslo.

Illustrasjon cover: Punchdeluxe/Bente Jørgensen

Last ned Barn i Norge 2007 "Respek`t" (PDF)


Bestill papirversjon av Barn i Norge 2007 i nettbutikken