Barn i Norge-rapporten 2009: Omsorgssvikt i offentlig regi

Barn i Norge-rapporten 2009: Omsorgssvikt i offentlig regi

De siste årene har vi fått bred dokumentasjon på overgrep og omsorgssvikt i barnevernets regi. Hva vil ettertiden si om barnevernet anno 2009?

 

Barn i Norge 2009 belyser blant annet:

  • Samfunnets ønske om å beskytte seg mot ”farlige” barn. I hvilken grad har vi klart å komme oss videre fra etterkrigstidas sosiale renselsesprosjekt?
  • Uklar kommunikasjon om fosterhjem som oppvekstarena: Kan barna forvente ”en ny familie”? Kan familien forvente et barn uten spesielle behov?
  • Markedstenkning i omsorgssektoren
  • Samarbeid om barnevernsbarna
  • Oppfølging av foreldre som mister omsorgen for barna sine

Bestill Barn i Norge-rapporten 2009 i nettbutikken

Last ned Barn i Norge-rapporten 2009 "Omsorgssvikt i offentlig regi" (Pdf)

Se video fra lanseringen:
- Jeg gratulerer Voksne for Barn med Barn i Norge- rapporten 2009. At dere bringer på
bane igjen tanken om et psykisk barnevern er svært viktig, sa professor emerita
Hilchen Sommerchild ved lanseringen av Barn i Norge 2009.

You need Adobe Flash and Javascript to view this file