Barn i Norge rapporten 2012: "Rettssikkerhet i barnevernet?"

Barn i Norge rapporten 2012: "Rettssikkerhet i barnevernet?"

Voksne for Barn ønsker søkelys på rettighetsperspektivet i barnevernet. Artiklene i Barn i Norge rapporten 2012 gir innspill til hvordan vi faktisk kan få dette bedre ivaretatt.

OVERSIKT OVER ARTIKLER I BARN I NORGE 2012:

 • Forord av generalsekretær i Voksne for Barn, Randi Talseth
 • Det biologiske prinsipp
  Av Willy-Tore Mørch
 • Det er alltid de voksnes stemmer vi hører
  Av Reidun Follesø
 • Barn som subjekter i barnevernet
  Av Astrid Strandbu og Svein Arild Vis
 • Mind the Gap i barnevernet - de unges stemme
  Av Ina Bækkevold Nergård og Karin Källsmyr
 • Rettsikkerheten i dagens barnevern
  Av Mons Oppedal
 • Levekårene for de unge voksne i barnevern - en tverrfaglig utfordring
  Av Aina Winsvold og Lars B. Kristoffersen
 • De 4 Årstider
  Av Stina Hansen
Last ned filBarn i Norge 2012 "Rettsikkerhet i barnevernet"(3 5 4 8kb)

Bestill rapporten i nettbutikken

Les også: Fersk rapport! "Rettssikkerhet i barnevernet?", og last ned noen av foredragene