Barn i Norge rapporten 2013: "Barnefattigdom og utenforskap"

Barn i Norge rapporten 2013: "Barnefattigdom og utenforskap"

Voksne for Barn har i denne rapport valgt å sette søkelyset på det faktum at 74 000 barn lever i fattige familier, og hvordan dette påvirker oppveksten. I «Barnefattigdom og utenforskap" drøftes barnefattigdom i Norge fra sju ulike synsvinkler.

Oversikt over artikler i Barn i Norge 2013:

 • Forord
  Av Generalsekretær Randi Talseth
 • Barnefattigdom i Norge
  Av Tone Fløtten, instituttsjef/forsker ved FaFo
 • Sosiale ulikheter i oppvekst
  Av Karin Gustavsen, forsker, sosionom og sosiolog. Bl.a leder for Barn og Unges Samfunnslaboratorium
 • Fattigdom kan gi barn helseskader
  Av Willy-Tore Mørch, professor i barn og unges psykiske helse ved det Helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
 • Gode opplevelser som redskap i kampen mot fattigdom
  Av Elin Herikstad, seksjonsleder i Frelsesarmeens sosialavdeling
 • Barnefattigdom – nokre refleksjonar med utgangspunkt i fattigdommens psykologi for vaksne
  Av Kjell Underlid, cand. psychol. frå Universitetet i Bergen og spesialist i klinisk psykologi.
 • Fattigdom – eit utematisert, men sjølvsagt fenomen i barnevernet
  Av Merete Tunestveit, rådgiver i Bufetat, Enhet for Inntak og Oppfølging Bergen
 • Kron eller mynt – med adresse Tøyen
  Av Heidi Marie Kriznik, forfatter og essayist

Bestill Barn i Norge 2013 "Barnefattigdom og utenforskap" i nettbutikken

Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2013 "Barnefattigdom og utenforskap"(3 0 8 8kb)