Barn i Norge 2014: Når barn er pårørende

Barn i Norge 2014: Når barn er pårørende

Barn og unges behov for å bli sett og for å få informasjon, når de er pårørende, er en rød tråd i årets artikkelsamling.

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Forord
Randi Talseth, generalsekretær i Voksne for Barn
 

Et annerledes søskenliv?
Torun M. Vatne, psykolog og forsker ved Fambu senter for sjeldne diagnoser  
 

Fra svikt til omsorg
Cathrine Langfjell Torsvik, talsperson/frivillig i Voksne for Barn
 

Når mor eller far har sykdom som ikke går over
Elin Fjerstad, psykologspesialist ved Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet sykehus, Oslo
Torkil Berge, forsknings- og fagutviklingsleder og sjefspsykolog ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

 

Barneansvarlig ved Oslo universitetssykehus – et av Europas største sykehus
Trude Aamotsmo, kreftsykepleier og leder av Råd for barn som pårørende på Oslo universitetssykehus
 

De usynlige – barn i familier rammet av spillavhengighet
Spillavhengighet Norge
 

Barn av pasienter med alvorlig sykdom eller rusmiddelbruk:                         
Prosjektplan og erfaringer underveis fra en multisenterstudie 
Torleif Ruud, avdelingssjef ved Avdeling forskning og utvikling i Divisjon psykisk helsevern ved Akershus universitetssykehus
 

Erfaringer fra voksne barn til yngre foreldre med en demenssykdom
Knut Engedal, professor emeritus i psykogeriatri ved Universitetet i Oslo
Per Kristian Haugen, spesialist i klinisk alderspsykologi, seniorforsker ved Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse.
Aud Johannessen, post soktor stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Kirsten Thorsen, psykolog, Dr. philos. seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Maria Barca
, psykiater og post.doc. stipendiat ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse


Les sammendrag fra rapporten og se opptak fra lanseringsseminaret     

Last ned PDF:

Last ned filBarn i Norge 2014 "Når barn er pårørende"(9 3 3 1kb)
Bestill rapporten i nettbutikken