Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn i Norge 2017: Konflikt

Barn som vokser opp i konflikt er tema for årets rapport. Blant artiklene i Barn i Norge 2017 kan du lese om barn som lever i høykonfliktsfamilier og hva stress tidlig i livet gjør med hjernens utvikling.

 • Forord
  Ved generalsekretær Randi Talseth
 • Omsorg i konflikt – hvordan sikre barns beste når de er i fosterhjem?
  Elisabeth Backe-Hansen
 • Vi skal ha fest hver dag, kommunikative utfordringer i møte med enslige asylsøkerbarn
  Irmelin Kjelaas og Ketil Eide 
 • Barn ut av foreldrekonflikten
  Bodil Lervik m.fl. ved Familiekontoret i Vest-Agder
 • Barn i familiens vold
  Kerstin Söderström
 • Kjellere og mørke kott
  Gro Dahle
 • Stress tidlig i livet og hjernens utvikling
  Else-Marie Augusti

Bestill Barn i Norge 2017 - KONFLIKT

NB! Medlemmer får rapporten tilsendt i posten 

Artikler relatert til Barn i Norge 2017:

Å vokse opp i konflikt

Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Hvorfor avdekkes ikke vold i hjemmet?

Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Fosterforeldre trenger støtte i konflikter