Materiell

Vi har både plakater og flyere for utdeling. Typiske steder å legge dette ut er på helsestasjoner, biblioteker, skoler, venterom – alle steder hvor folk ferdes.

 Kontakt oss på vfb@vfb.no dersom du ønsker en bunke til ditt lokalmiljø.


 Materiell
PLAKAT
i formatet  14 x 29,7 cm 
 Materiell
FLYER
i formatet 75x110