Skilsmissegrupper for elever i barneskolen

Skilsmissegrupper for elever i barneskolen

Skilsmissegrupper i skolen, veiledningspakke barneskole, revidert 2012

Logg inn med brukernavn og passord for barneskoler for å laste ned materiell.

Barn, uansett alder, er lojale overfor sine foreldre og vil påføres en stor belastning dersom foreldrene ikke samarbeider godt etter en skilsmisse. Voksne for Barns rådgivere for mange henvendelser fra foreldre som er i samlivsbrudd. De ønsker råd i forhold til sine barn. I tillegg til at voksne må få god rådgivning, trenger barn og unge en nøytral møteplass for å møte andre i samme situasjon. De trenger å kunne snakke fritt uten å legge bånd på seg i forhold til lojalitet. Dermed slipper de å stå i fare for å underkommunisere egne behov og følelser.

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn og ungdom. Man ønsker å møte barnas behov på deres premisser og egen arena, da skolen er utgangspunktet for etablering av grupper. Skilsmissegrupper er et tilbud som alle skoler bør ha for sine elever!

 Innhold veiledningspakke barneskole:

  • 2 veiledere
  • Even og skilsmissen
  • 5 plakater
  • 100 informasjonsfoldere til foreldre
  • Skilsmissegrupper-spillet
  • "Fra barn til barn" (Hefte med råd og utsagn fra barn som har deltatt i grupper).
  • Tilgang til lukket nettside hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder,
    evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.

Bestill Skilsmissegrupper veiledningspakke, barneskole

Noen tilbakemeldinger fra :

Foreldre:
Blitt litt mer selvsikker.
Blitt roligere.
Blitt bevissst på ulike problemstillinger.
Tør å si fra om ting som er vanskelig.
Flinkere til å sette ord på det hun tenker og mener.
Lettere til sinns, mer åpen hjemme.
Virker som dette har frigjort ham litt.


Lærere:
Elevene er stolte over hva de er med på.
Bedre samhold dem imellom.
Grubler mindre.
Mer glad og mindre i konflikt med andre.
Barna er glade for å komme i samtalegrupper.
Føler seg som en utvalgt gruppe.
Hyggelig møteplass for barna.
Det er et godt tegn at de gjerne vil gå.

Elever:
Vi har fått snakket om ting det ikke er lett å snakke om.
Vi kan si hva vi mener.
Boka var kuuul!
Man kan snakke om hva man vil uten at noen ler eller synes det er teit.
Får selvtillit.
Hjelper å få snakket om problemene våre.
Synes det er lettere å snakke med mamma om ting.
Det har vært supergøy.
Blitt kjent med flere elever.

Gruppeledere:
Jeg har lært mye, spesielt rundt hva barn tenker om samlivsbrudd.
Jeg har lært mye om det å lede en samtalegruppe (teknikker, metoder, pedagogisk opplegg). I tillegg er jeg blitt flinkere til å ordlegge meg når jeg snakker med barna.
God kontakt med det enkelte barn i ettertid. Kontakt med foreldre. Får stille barn til å åpne seg.
Positivt å oppleve aktiviteten og engasjementet i gruppa. Samtidig en utfordring å være i en gruppeprosess.
Veilederen gjør at det er lett å sette i gang med ny gruppe.
Fordel at gruppelederne har ulik yrkesbakgrunn. Ettersom vi har forskjellig fokus, kan vi diskutere tverrfaglig, og evt. henvise videre med større faglig tyngde.


Har du spørsmål, ta kontakt med Voksne for Barn, tlf. 4889 6215 eller vfb@vfb.no

Logg inn med brukernavn og passord for barneskoler for å laste ned materiell.