Skilsmissegrupper for elever i ungdomsskolen

Skilsmissegrupper for elever i ungdomsskolen

Skilsmissegrupper i skolen, veiledningspakke ungdomskole, revidert 2012

Logg inn med brukernavn og passord for ungdomsskoler for å laste ned materiell.

Ungdom er lojale overfor sine foreldre og vil påføres en stor belastning dersom foreldrene ikke samarbeider godt etter en skilsmisse. Voksne for Barns rådgivere for mange henvendelser fra foreldre som er i samlivsbrudd. De ønsker råd i forhold til sine barn. I tillegg til at voksne må få god rådgivning, trenger barn og unge en nøytral møteplass for å møte andre i samme situasjon. De trenger å kunne snakke fritt uten å legge bånd på seg i forhold til lojalitet. Dermed slipper de å stå i fare for å underkommunisere egne behov og følelser. I ungdomsårene har man lett for å føle skyld, ta ansvar og kjenne på dårlig samvittighet dette er temaer som er viktig å ha fokus på.

Skilsmissegrupper i skolen er et viktig tilbud for barn og ungdom som alle skoler bør ha for sine elever!

Innhold veilednigspakke ungdomskole:

  • 2 veiledere
  • 5 plakater
  • 100 informasjonsfoldere til foreldre
  • Tilgang til lukket web side hvor maler, verktøy, kommunikasjonsmetoder, evalueringsskjemaer og foiler ligger oppdatert.

Bestill veiledningspakke Skilsmissegrupper, ungdomskole

Noen tilbakemeldinger fra elever som har deltatt i skilsmissegruppe :

Jeg har fått ut masse som jeg har holdt inni meg, det er bra...
Jeg har fått sett på livet mitt...
Blitt lettere å snakke om ting som er vanskelig...
Sett at andre har det verre...
Lært at skilsmissen ikke var min feil...
Det er godt å snakke om ting selv om det er lenge siden det skjedde...
Blitt flinkere til å si i fra til foreldrene mine om mine behov og ønsker..
.

Har du spørsmål ta kontakt med Voksne for Barn, vfb@vfb.no

Logg inn med brukernavn og passord for ungdomsskoler for å laste ned materiell.