Ungt nettverk

Ungt nettverk

For ungdom (16-25 år) som er pårørende eller som har erfaringer med å vokse opp i familier med utfordringer.

- gir de unge en mulighet til å møte andre i samme situasjon for å gi og ta imot støtte og for å ha fokus på hva som bidrar til vekst og utvikling hos den enkelte.
 
- henter frem og formidler erfaringsbasert kunnskap som de mener er viktig å vite noe om for den som planlegger for eller arbeider med denne gruppen barn og unge.

- har fokus på et helsefremmende perspektiv, altså på hva som er viktig for å ha det bra når en har utfordringer i livet sitt.

Vi tilbyr lokale samlinger i Oslo, Bergen og Mosjøen, se dato for samlinger i vår kurs- og aktivitetskalendender.

Vi jobber stadig med å utvide Ungt nettverk, så om du:

- er ung og kan tenke deg å bli med

eller

- er voksen og vet om unge som kan ønske å være med,

ta kontakt med oss på vfb@vfb.no