Delte erfaringer

Noen av ungdommene fra Ungt nettverk delte sine erfaringer med å være barn og pårørende på inspirasjonskonferansen til Norsk Forening for Kognitiv Terapi i november 2013.

Engasjerende på Månefisken

Engasjerende på Månefisken

Følelsen av å være med på noe viktig, det var stemningen som dominerte blant deltagerne på Ungt nettverks seminar om inkludering og utenforskap.

Hjulpet av et voksent blikk

Hjulpet av et voksent blikk

Etter at Sandra møtte miljøarbeider Olaug, ble livet bedre å leve. Nå går Sandra jobbsøkerkurs, og drømmer om å bli bartender.

Mange måter å uttrykke seg på

På Ungt nettverks samlinger er det ungdommene som bestemmer tema vi skal jobbe med.

Når følelsene blir vanskelige

I mai 2014 hadde Ungt nettverk i Oslo samling, hvor tema var vanskelige følelser som sinne og sorg.

På KS sin nettverkssamling

Her ga vi gode råd om samhandling for barn og unge.

På oppdrag

Noen ganger får Voksne for Barn spørsmål om vi kjenner ungdom som kan bidra med sine erfaringer. Her er eksempel på slikt oppdrag.

Vi jobber frem mot teaterforestilling

Vi jobber frem mot teaterforestilling

I oktober 2013 jobbet vi med å lage tekster til teateroppsetning som vi skal ha i 2014.

Åpenhetsprisen 2013 til modige Cathrine

Åpenhetsprisen 2013 til modige Cathrine

Cathrine Langfjell Torsvik får prisen for sin åpenhet om oppveksten som var preget av omsorgssvikt.