Er du, eller noen du kjenner utsatt for vold?

Hvis du selv eller noen du kjenner er utsatt for vold og trusler, eller er vitne til dette, kan du snakke med politiet i ditt distrikt eller barnevernet. 

Politiet: 02800 eller nødnummer 112

Er du bekymret eller usikker på hva du skal gjøre i en sak, og veien videre, kan du ta kontakt med våre rådgivere. Du kan være anonym, og henvende deg både per telefon og skriftlig. 

Andre steder du kan henvende deg:

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Sms: 417 16 111 
Telefon fra utlandet: +47 954 11 755
Mer informasjon: http://www.116111.no/ 
E-post: alarm@116111.no

Barnevernvakten i Oslo: 22705580 / 22705581. Landsdekkende tilbud, døgnåpent hver dag. Anonymt hvis ønskelig.

Incesttelefonen: 800 57 000. Åpent hele døgnet, gratis fra fasttelefon.

Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 333 21. Landsdekkende tilbud for barn mellom 6 og 18 år. Anonymt og gratis. Åpent mandag til fredag kl. 14.00 – 20.00.

Barnehusene 

Barnehusene er opprettet av regjeringen og skal forholde seg til barn og unge hvor det er mistanke om at de kan ha vært utsatt for:

  • Seksuelle overgrep
  • Vold
  • Barnemishandling
  • Kjønnslemlestelse
  • Barn som har vært vitne til vold 

Barnehusene legger til rette for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser, har spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner. De tilbyr rådgivning og konsultasjon, står for koordineringen av samrådsmøter mellom involverte instanser, gir støtte og veiledning til barn og pårørende og tilbyr korttidsterapi.

Barnehuset Bergen:55 55 69 00

Barnehuset Hamar:62 51 92 60

Barnehuset Oslo:23 10 35 50

Barnehuset Tromsø:77 75 99 50

Barnehuset Kristiansand:99 25 71 61

Barnehuset Trondheim:73 89 57 00

Barnehuset Stavanger: 51 51 03 30

Nyttige nettsider:

For Voksne: 

hvorlite.no (politiet)

Krisesentersekreteriatet

dinutvei.no (nasjonal veiviser ved vold og overgrep)

For Barn: 

http://barneombudet.no/spor-barneombudet/

www.korspahalsen.no

www.incest80057000.no

http://barnevernvakten.no

http://stottetelefon.no

www.bufetat.no

www.barnehuset.com