Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Mange barn lider på grunn av langvarig og høyt konfliktnivå mellom foreldrene etter samlivsbrudd. Et gruppetilbud for foreldre og barn i Kristiansand har vist at det nytter å snakke sammen.

Når barn blir den voksne

Når barn blir den voksne

Marius og Cathrine er to av de unge som har bidratt med egne erfaringer fra oppveksten til filmen "...og hvem ser Johanne?". De håper filmen vil gjøre disse barna mer synlige.

Bedre skolehverdag for elever som er pårørende

Bedre skolehverdag for elever som er pårørende

Rektor Kjell Amundsen håper den nye filmen “… og hvem ser Johanne?” kan bidra til at flere i skolen ser og hjelper barn som sliter.

Besteforeldre – viktige støttespillere i barnas liv

Besteforeldre – viktige støttespillere i barnas liv

Å ha tette bånd til besteforeldrene i oppveksten kan gi mindre atferdsvansker som ungdom.

Lojale skilsmissebarn undertrykker egne behov

Lojale skilsmissebarn undertrykker egne behov

- Ingen barn vil være brevduer med gule lapper i mellom foreldrene, sier Hanne Cook Hope i Voksne for Barn.

Jobber for mer åpenhet om selvskading

Jobber for mer åpenhet om selvskading

Å skade seg selv kan regulere vonde følelser, men bare for en kort stund. Det erfarte May Hege fort.

Slik vil ungdom bli møtt

Slik vil ungdom bli møtt

Unges egne erfaringer med de ulike tjenestene er bakgrunnen for plakat- og kortserien «Kjære du som..»

Film om Drømmeskolen

Film om Drømmeskolen

Se filmen om Voksne for Barns helsefremmende program "Drømmeskolen".