Tilhørighet og identitet

Tilhørighet og identitet

Les mer om arbeidet vårt med tilhørighet og identitet hos krysskulturelle barn og unge. Her kan du også laste ned veilederen vår for foreldre og fagpersoner.

Å være ny på norsk

Å være ny på norsk

Situasjoner som oppstår rundt unge asylsøkere oppfattes og tolkes ofte feilaktig som kulturforskjeller eller personlighetstrekk.

Øst-Europeisk rådgivning

Øst-Europeisk rådgivning

Vi har rådgivere som snakker Litauisk, Polsk og Russisk. Her finner du mer informasjon om rådgivningstjenesten vår.

Sårbare barn er utsatte barn

Sårbare barn er utsatte barn

Hvordan kan vi forhindre at barn og unge radikaliseres? Ved å gi dem et språk, og anerkjenne at erfaringen deres er viktig.

Påvirker omsorgstilbud

Påvirker omsorgstilbud

Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag.