Slik vil ungdom bli møtt

Slik vil ungdom bli møtt

Unges egne erfaringer med de ulike tjenestene er bakgrunnen for plakat- og kortserien «Kjære du som..»

Mer åpenhet og medvirkning i barnevernet

Mer åpenhet og medvirkning i barnevernet

For å skape tillit og godt samarbeid bør barn og foreldre informeres fortløpende. Det er en av Voksne for Barns kommentarer til reviderte saksbehandlingsregler i barnevernet, som har vært på høring.

Om barn og unges medvirkning

Om barn og unges medvirkning

Dette er et utdrag fra Ina Nergård i Voksne for Barn sin tale og presentasjon ved Gatejuristenes 10-års jubileum 13. januar 2015.

Hva barn og ungdom selv mener om..

Hva barn og ungdom selv mener om..

Voksne for Barn snakker med barn og unge selv, når vi vil vite hva deres meninger og erfaringer er om det som angår dem.

”Ungdom venter ikke at voksne alltid skal gi dem rett”

”Ungdom venter ikke at voksne alltid skal gi dem rett”

Sitatet er hentet fra Helsetilsynets årlige melding for 2013 som blant annet inneholder en artikkel om Barn og unge som informanter i tilsyn.

Fosterbarns rett til medvirkning må styrkes

Fosterbarns rett til medvirkning må styrkes

Barnet må få selv få lov til å medvirke i bestemmelsen om hvem som skal være tilsynsfører i fosterhjemmet. Det er blant forslagene Voksne for Barn gir i sitt høringssvar til departementet.

11-åringer gav politikerne så ørene flagret

11-åringer gav politikerne så ørene flagret

Det manglet ikke på kritiske spørsmål da barna fra BUK i Nittedal i samarbeid med blant annet Voksne for barn, inviterte til politikerdebatt på samfunnshuset tirsdag kveld.

Barn og unges rett medvirkning

Barn, unge og deres foresatte sitter inne med kunnskap og erfaringer som er avgjørende for at offentlige tjenester og tilbud skal bli treffsikre og virkningsfulle.