Slik vil ungdom bli møtt

Slik vil ungdom bli møtt

Unges egne erfaringer med de ulike tjenestene er bakgrunnen for plakat- og kortserien «Kjære du som..»

 

 
Psykologen min på BUP var som den tanten jeg aldri fikk. Det var hun som fortalte meg første gang hva som var rett og hva som var galt, hva som var bra for meg. Det var godt å komme til noen jeg kunne snakke fritt med, om alt og ingenting. I hvert møte pratet jeg hull i  henne, og det var godt å få det ut! Ingen hadde før lyttet til meg, latt meg få prate ferdig….

Sitat fra kortet "Kjære du som jobber som psykolog" 

 

Voksne for Barn legger barn og unges egne erfaringer, ønsker og meninger til grunn for det arbeidet vi gjør. Derfor snakker vi med barn og ungdom om forskjellige tema og situasjoner i livet som angår dem. Når vi spør de unge om hva som er viktig i møte med offentlige tjenester, så trekker de frem hvordan den enkelte opplever seg møtt av den voksne. De unge har kommet med råd til den som er voksen, disse er nå samlet i en plakat- og kortserie kalt «Kjære du som….». Tanken er at plakatene skal henge på veggen på kontoret til alle som møter unge i arbeidet sitt. Forsidene er like på kort og plakater, men på kortene er det i tillegg sitater fra ungdom på baksiden.

Råd fra ungdommen:

"Kjære du som jobber i barnevernet
Du kan være en livsviktig person for meg hvis du:
- gir meg tid når vi møtes
- lytter godt på hva jeg har å si
- er vennlig, smiler og bruker humor
- ser mine ressurser, ikke kun problemene mine
- er opptatt av hele meg, mitt liv og min fremtid
- viser respekt for meningene mine
- viser litt av deg selv som menneske
-  er tålmodig
- gir meg håp og hjelper meg å se mulighetene
- involverer meg i alt som handler om meg
- ser meg som et menneske, ikke kun en sak"

Plakater og kort er adressert til:

  • Kjære du som jobber med unge flyktninger
  • Kjære du som jobber i skolen
  • Kjære du som er fosterforelder
  • Kjære du som jobber i barnevernet
  • Kjære du som jobber i NAV
  • Kjære du som jobber som helsesøster
  • Kjære du som jobber som psykolog
  • Kjære du som jobber som miljøterapeut
  • Kjære du som jobber som lege
  • Kjære du som jobber som sykepleier

Begge deler kan bestilles fra nettbutikken til Voksne for Barn:

"Kjære du som"-serien plakater

"Kjære du som"-serien postkort