6-åringen savner en venn

6-åringen savner en venn

Amalie har perioder hun ikke har lyst til å gå på skolen og sutrer svært mye, forteller bekymret mor til rådgiverne i Voksne for Barn.

Hyppig drikking med foreldrene gir økt ungdomsfyll

Hyppig drikking med foreldrene gir økt ungdomsfyll

Foreldre som ofte drikker alkohol med tenåringene sine, er generelt svakere enn andre foreldre på grensesetting.

Problemsinne - overdrevet aggresjon

Problemsinne - overdrevet aggresjon

Når barnet har hyppige sinneutbrudd som ikke står i forhold til det barnet reagerer på, blir det hemmende for barnet selv.

Tilknytningsforstyrrelser

Tilknytningsforstyrrelser

Studier av barns utvikling viser oss tydelig at nære og gjensidige relasjoner til trygge omsorgspersoner er vesentlig for personlighetsutviklingen. Barn utvikler sin evne til empati, tilknytning og moral, men også kreativitet og selvstendighet i forhold til sine nære, trygge omsorgspersoner.

Seksualundervisning riktig og viktig for små barn

Seksualundervisning riktig og viktig for små barn

Overgrep lever best i kulturer med tabu rundt kropp og intimitet. Det skriver generalsekretær Randi Talseth i en kommentar til den pågående debatten om seksualundervisning for små barn.