Overgrepsutsatte økt risiko for senskader

Overgrepsutsatte økt risiko for senskader

Studie av 10.000 elever i videregående skole viser at 22.juli-terroren påvirket helsa til flere enn de som var direkte berørt av tragedien.