Ungdom med psykose - bedre gode kognitive funksjoner en antatt

Ungdom med psykose - bedre gode kognitive funksjoner en antatt

En har tidligere sett på psykotiske lidelser som starter i barne- og ungdomsårene som en mer alvorlig form enn den som starter i voksen alder. En ny norsk studie viser derimot at det er grunn til optimisme.

Ungdommene som deltok i studien var mellom 12 og 18 år, til sammen 31 personer.

- Når barn og unge utvikler en psykose skjer det ofte på en annen måte enn hos voksne. Når en voksen får en psykoselidelse er det åpenbart at noe har skjedd. Med unge er det ofte annerledes, det kommer mer snikende, forklarer psykolog Aina Holmèn, som utførte studiet, til erfaringskompetanse.no

  • Det kan bety at man trekker seg tilbake og blir mer isolert
  •  For noen vil for eksempel PC-spill ta det meste av tiden.
  • Mange vil også tildekke symptomene, som kan oppleves skremmende og vanskelig å snakke om, slik som for eksempel å høre stemmer.

Et av de sentrale trekkene ved psykotiske lidelser er svikt i kognitive funksjoner som:

  • Hukommelse
  • Oppmerksomhet
  • Planlegging
  • Innlæring.

Noe som gjør at mange av disse ungdommene faller ut av skolen.
- Det er svært viktig å få kartlagt disse funksjonene, slik at eventuelle problemer blir avdekket og kan møtes med tilrettelegging i behandlings- og skolesituasjonen, sier Holmèn.

Mer optimistisk enn antatt

I dette studiet har en for første gang  kartlagt  eksekutive funksjoner hos ungdom med psykoselidelser, det vil si resonnering, planlegging og problemløsning. Når disse funksjonene rammes henger det sammen med hvordan den unge fungerer i hverdagslivet, og eventuell redusert livskvalitet. En fant at ungdommene ikke har dårligere eksekutiv funksjon enn de voksne, noe som kan tyde på at prognosen er bedre enn tidligere antatt. En viktig del av psykosebehandlingen vil derfor i langt større grad være kognitive treningsprogrammer for disse pasientene.

 

Les hele artikkelen på erfaringskompetanse.no