Identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn

Identitet og tilhørighet hos krysskulturelle barn

For å bli sunne og glade voksne behøver barn og ungdom å føle seg som en del av et fellesskap.

Sårbare barn er utsatte barn

Sårbare barn er utsatte barn

Hvordan kan vi forhindre at barn og unge radikaliseres? Ved å gi dem et språk, og anerkjenne at erfaringen deres er viktig.

Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag. I tillegg kan språklige misforståelser fort bli et dårlig utgangspunkt for en god og tillitsfull relasjon mellom barna og deres nye omsorgspersoner.

Flyktningebarn trenger også gode voksne for barn

Flyktningebarn trenger også gode voksne for barn

I debatten om flyktningestrømmen settes ulike grupper med behov for samfunnets hjelp og støtte opp mot hverandre. Voksne for Barn deler ikke holdninger som at "Vi må hjelpe våre egne først"..

Rådgivning for litauiske foreldre i Norge

Rådgivning for litauiske foreldre i Norge

Siden november 2014 har litauere jobbet som frivillige barnefaglige rådgivere i Voksne for Barn, hver fredag mellom tolv og to.

Utenlandske innsatte er også foreldre

Utenlandske innsatte er også foreldre

Antall utenlandske innsatte i norske fengsler øker. Gjennom et nyoppstartet minoritetsprosjekt tar For Fangers Pårørende (FFP) denne utviklingen på alvor.

Mandagsklubb for aktivitet og integrering

Mandagsklubb for aktivitet og integrering

Hundrevis av barn har sin oppvekst i den delen av Oslo sentrum som er mest kjent for negativ omtale. Lite er tilpasset barns behov for lek og moro. Heldigvis finnes det mange voksne som stiller opp frivillig for at også disse barna skal få et positivt fritidstilbud. Mandagsklubben er et eksempel på dette.