Positiv kommunikasjon og klare forventninger

Positiv kommunikasjon og klare forventninger

Terje Ogden mener god klasseledelse kan sikre et godt læringsmiljø både for elever som er utagerende og de som er stille og introverte.

Barnehagestart

Barnehagestart

Dere skal bli kjent med et nytt miljø, nye mennesker og rutiner, og for de fleste betyr det daglig atskillelse for første gang.

En sosial arena

En sosial arena

Barnehagen kan være en arena der barn utvikler god sosial kompetanse, men også en arena der problemer kan oppstå og forsterkes.

Vær oppmerksom på overgangene!

Vær oppmerksom på overgangene!

Høsten betyr store overganger. Alt fra barnehagedebut og skolestart til å flytte på hybel for første gang. Uansett barnets alder, så trengs det trygge voksne.

«Skolen er det eneste stedet jeg hater ADHD»

«Skolen er det eneste stedet jeg hater ADHD»

Det sier en av de svenske ungdommene som har deltatt i en studie om livet med ADHD. Norske Alexander (23) er kjenner seg igjen.