Det sosiale miljøet på skolen er den sterkeste faktoren

Det sosiale miljøet på skolen er den sterkeste faktoren

Er det ungdommenes feil at de slutter på skolen? Kan det være skolen og systemet det er noe galt med?

Flere jenter fullfører videregående

Flere jenter fullfører videregående

Det er en svak, men gledelig økning på to prosent flere elever som fullfører videregående. Jentene er i flertall.

Psykisk syk ungdom vil leve som andre

Psykisk syk ungdom vil leve som andre

LO har utgitt rapporten ”Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve!” som ser på utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv.

Ikke alle som avbryter utdanningen blir "navere"

Ikke alle som avbryter utdanningen blir "navere"

Det er bekymringsfullt mange som avbryter videregående skole. Flertallet kommer likevel i arbeid etterhvert, og mange gjør som Hanne og fullfører utdannigen senere.

Avbryter utdanningen etter sommerferien

Avbryter utdanningen etter sommerferien

Det er flere av ungdommene som avbryter videregående opplæring som forsvinner mellom skoleår enn i skoleår.

Ser tidlig hvem som kan droppe ut av skolen

Ser tidlig hvem som kan droppe ut av skolen

Psykiske helseproblemer er en økende årsak til at unge slutter på den videregående skolen og faller ut av arbeidslivet. En studie Nordlandsforskning har gjort viser at for de fleste startet problemene tidlig i livet. Mobbing, ensomhet og dårlig oppfølging fra lærere og andre voksne går igjen i de unges fortellinger.

Ikke slipp taket i ungdommen etter grunnskolen!

Ikke slipp taket i ungdommen etter grunnskolen!

- Ikke slipp taket når ungdommen starter på videregående skole, barnet ditt trenger deg fortsatt!