Elevmedvirkning: Alle skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke

Elevmedvirkning: Alle skal bli hørt og ha mulighet til å påvirke

Heftet «Elevmedvirkning; om elevers rett til å bli inkludert, verdsatt og hørt i skolen» er hjelp til skolene for å tilrettelegge for elevmedvirkning!

Ønsker seg voksne som ser hele eleven

Ønsker seg voksne som ser hele eleven

Det er mange som mener å ha svaret på hvordan skolen bør være. I heftet "Lære for livet" kommer elevene selv til orde.