Sånn gjør elevmentorene!

Sånn gjør elevmentorene!

Bli med til Marienlyst skole i Oslo og se hvordan Drømmeskolens elevmentorer var med på å gjøre første skoledag litt mindre skummel – og ganske mye morsommere – for de nye åttendeklassingene.

Elevene som faller utenfor

Elevene som faller utenfor

En rekke elever finner seg ikke til rette i den offentlige skolen. De bråker, gjør hærverk og stikker av, hvis de i det hele tatt møter opp. Hvordan skal vi hjelpe dem?

Ønsker seg voksne som ser hele eleven

Ønsker seg voksne som ser hele eleven

Det er mange som mener å ha svaret på hvordan skolen bør være. I heftet "Lære for livet" kommer elevene selv til orde.

Film om Drømmeskolen

Film om Drømmeskolen

Se filmen om Voksne for Barns helsefremmende program "Drømmeskolen".

Mobbing – voksne må være oppmerksomme

Mobbing – voksne må være oppmerksomme

Barn synes mobbing er skamfullt og vil ofte ikke innrømme at de er utsatt. Det er viktig at voksne følger med og også leser kroppsspråk, holdning og humør.

Sosial støtte "buffer" mot utenforskap og mobbing

Sosial støtte "buffer" mot utenforskap og mobbing

God psykisk helse og godt psykososialt miljø motvirker utenforskap og bidrar til inkludering i skolen.

Når mentorene møtes

Når mentorene møtes

Hva får man når 21 elevmentorer fra 7 videregående skoler møtes på en leirskole i Hurdal? En viktig samtale om hvordan man kan skape selve drømmeskolen.

Lærerne må vise at de bryr seg

Lærerne må vise at de bryr seg

Elever vi har snakket med om skolemiljø er mer fornøyde med lærerens faglige kvaliteter enn sosiale kompetanse.

Handlekraft og ansvarliggjøring av skolen fra Djupedal-utvalget

Handlekraft og ansvarliggjøring av skolen fra Djupedal-utvalget

I tråd med hva elevene selv sier, trekker utredningen blant annet frem betydningen av tilhørighet som et viktig grunnlag for å lære.

ZIPP ZIPP HURRA!

ZIPP ZIPP HURRA!

Gratulerer med dagen, Zippy! I løpet av ti år har skoleprogrammet ”Zippys venner” gjort hverdagen bedre for nesten hundre tusen norske barn. HURRA!

Informasjonsnettsted om mobbing

Informasjonsnettsted om mobbing

nullmobbing.no er navnet på Utdanningsdirektoratets nye nettside med informasjon om mobbing. Hva er tegn på mobbing i barnehage og skole? Hva kan en gjøre?

Ti år med følelser på timeplanen

Ti år med følelser på timeplanen

I desember 2014 feiret vi ti år med skoleprogrammet «Zippys venner» på norske skoler. Jubileumsfesten fant sted i Bergen med brask og bram! Her var ballonger, boller og brus, og foredrag og musikalske bidrag.

La ikke elevene bære mobbeproblemene

La ikke elevene bære mobbeproblemene

Regjeringens forslag om å presisere loven slik at mobberen må bytte skole løser ingenting. Det mener generalsekretær Randi Talseth.

Elevene gir foreldrene råd

Elevene gir foreldrene råd

FAU på Bryn skole har spurt barn på skolen hva de synes er viktig at voksne tenker over når de skal bidra til å skape vennskap og tilhørighet for egne barn og andres barn.

Vil bli sett av læreren

Vil bli sett av læreren

Vennskap med medelever og lærere som ser og bryr seg. Det er noen av svarene ungdom gir på hva som hjelper mot høyt fravær og frafall i skolen.

Helsesøster er en viktig støtte

Helsesøster er en viktig støtte

Det er ingen tvil om at helsesøster er en viktig person for mange elever, og en person som flere har stor tillit til. "Hun kan gi gode råd, er som en potet som vet litt om alt".

I posisjon for å lære

I posisjon for å lære

Det er avgjørende for barns læremuligheter å ha et godt psykososialt miljø. Det sier professor i barn og unges psykiske helse, Willy-Tore Mørch.

Positiv kommunikasjon og klare forventninger

Positiv kommunikasjon og klare forventninger

Terje Ogden mener god klasseledelse kan sikre et godt læringsmiljø både for elever som er utagerende og de som er stille og introverte.

Datteren utpekt som skolens mobber

De fleste foreldre får sjokk hvis de får vite at deres barn mobber. Forsøk å være åpen og konstruktiv..

Digital mobbing

Digital mobbing

Her er noen tips fra Medietilsynet til deg som opplever å bli mobbet på nettet og mobil eller har barn som opplever dette:

Etterlyser skolemiljøet som tema i klassen

Etterlyser skolemiljøet som tema i klassen

Elever vi har snakket med mener at det snakkes for lite om trivsel på skolen. De vil at skolen skal ta mer ansvar for mobbing, enten den skjer i skolegården eller på nett.

Å jobbe med Drømmeskolen skaper trivsel

Å jobbe med Drømmeskolen skaper trivsel

Gjøvik videregående skole bruker Voksne for Barns program Drømmeskolen, og legger ned stor innsats på å skape et godt psykososialt læringsmiljø for elevene.

"Gull" til Zippys venner i Ungsinn

"Gull" til Zippys venner i Ungsinn

Skoleprogrammet Zippys venner har fått "gullstandard" og er klassifisert som et dokumentert virksomt tiltak med høyeste evidensnivå 4.