Hva som er viktig for å ha det bra på skolen

Utdrag fra "Lære for livet." Hva elevene selv mener er viktig for å ha det bra på skolen.

ME-syk ungdom føler seg annerledes og glemt

ME-syk ungdom føler seg annerledes og glemt

En ny studie viser at ungdom som er rammet av ME savner venner og føler at de blir stående på stedet hvil. Selv om de innimellom er på skolen opplever de seg ikke inkludert.

Tjeneste med "friskfokus"

Skolehelsetjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold.

Helsesøster er en viktig støtte

Helsesøster er en viktig støtte

Det er ingen tvil om at helsesøster er en viktig person for mange elever, og en person som flere har stor tillit til. "Hun kan gi gode råd, er som en potet som vet litt om alt".