Elevene som faller utenfor

Elevene som faller utenfor

En rekke elever finner seg ikke til rette i den offentlige skolen. De bråker, gjør hærverk og stikker av, hvis de i det hele tatt møter opp. Hvordan skal vi hjelpe dem?

Skolevegring - mange mangler støtte fra lærer

Skolevegring - mange mangler støtte fra lærer

- Forebygge mobbing, tidlige tiltak og gode klasseledere må til for å redusere skolevegring, sier forsker Trude Havik.

Når barnet nekter å gå på skolen

Når barnet nekter å gå på skolen

- Jeg har hørt om barn som sier de heller vil dø enn å gå på skolen, sier Hege Heimdal Lamo. Hun er frivillig i Voksne for barn i Tromsø og leder en gruppe for foreldre til skolevegrere.

Sindre vil ikke på skolen

Sindre vil ikke på skolen

Moren til Sindre henvender seg til oss og er bekymret for at 15-åringen hele tiden finner grunner til å ikke gå på skolen.

Tenåringen forandret seg etter mobbeepisode

Tenåringen forandret seg etter mobbeepisode

Foreldrene til Magne er bekymret for helsa hans. Han har stadig mer fravær fra skolen, er streng med seg selv og sier av og til at han vil ta selvmord hvis ikke kvisene forsvinner.

Skolefravær på ungdomstrinnet – kartlegging av årsaksforhold

Skolefravær på ungdomstrinnet – kartlegging av årsaksforhold

Artikkelforfatterne har gjennomført en kartlegging der de ser på sammenhengen mellom høyt skolefravær og psykisk helse i ungdomsskolen. De stiller seg spørsmål ved om lærerne har det for travelt til å se at noen elever har høyt fravær med bakgrunn i psykiske vansker.

Barn og unge som nekter å gå på skolen

Barn og unge som nekter å gå på skolen

De fleste barn går på skolen frivillig og uten problemer, selv om alle har dager da de helst vil gjøre noe annet. Men hva når barna nekter å gå på skolen over en lengre periode? Da kan barna lide av "skolevegring", og har behov for hjelp.

6-åringen savner en venn

6-åringen savner en venn

Amalie har perioder hun ikke har lyst til å gå på skolen og sutrer svært mye, forteller bekymret mor til rådgiverne i Voksne for Barn.