Norge må gi barn rett til å klage!

Norge må gi barn rett til å klage!

Norge må gi barn rett til å klage!
Voksne for Barn oppfordrer regjeringen å signere og ratifisere den tredje tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som gir barn klagerett, uten først å konsekvensutrede dette.