Når mamma eller pappa mister jobben

Når mamma eller pappa mister jobben

Stadig flere opplever at mor eller far blir arbeidsledige. Hvordan best mulig ivareta barna når den økonomiske og sosiale tryggheten vakler?