Når mamma eller pappa mister jobben

Når mamma eller pappa mister jobben

Stadig flere opplever at mor eller far blir arbeidsledige. Hvordan best mulig ivareta barna når den økonomiske og sosiale tryggheten vakler?

Atferdsvansker påvirkes av familiesituasjonen

Atferdsvansker påvirkes av familiesituasjonen

Belastninger i familien og morens alder er de viktigste faktorene som øker sannsynligheten for at atferdsvansker hos barn forblir stabile gjennom oppveksten.