Nasjonal dugnad for å inkludere alle barn

Nasjonal dugnad for å inkludere alle barn

Å drive med idrett skal ikke være noe som er forbeholdt kun de som har god økonomi. Nå er verktøyet ALLEMED lansert!

Barnefattigdom i Norden

Barnefattigdom i Norden

Voksne for Barn har deltatt i nordisk prosjekt om barnefattigdom.

”Penga og livet” – konsekvensene av fattigdom

”Penga og livet” – konsekvensene av fattigdom

I heftet ”Penga og livet” forteller barn og unge om hvordan det er å vokse opp i fattig familie i Norge. Det handler aller mest om å stå utenfor.

Velferden når ikke frem til barna

Velferden når ikke frem til barna

Voksne for Barn er fornøyd med at regjeringen reagerer på den stadig økende barnefattigdommen i Norge.

Foreldrenes økonomi betyr mer enn utdanning

Foreldrenes økonomi betyr mer enn utdanning

Ny forskning viser at familiens økonomi påvirker foreldre-barn-relasjonen mer enn foreldrenes utdanningsnivå.

Delte erfaringer om barnefattigdom

Delte erfaringer om barnefattigdom

Kaka blir større men det gjør også forskjellene. I mars 2014 var barnefattigdom tema for en nordisk konferanse. Voksne for Barn bidro med erfaringer fra å vokse opp som fattig i Norge..

Om å være barn i familie med dårlig råd

Om å være barn i familie med dårlig råd

Vi har snakket med barn i alderen 7-15 år om deres tanker og erfaringer rundt det at familien av en eller annen årsak sliter med økonomien.

Flere psykiske vansker hos barn i fattige familier

Flere psykiske vansker hos barn i fattige familier

Mer bruk av negative oppdragelsesformer, som kjeft og og straff kan være noe av forklaringen på at barn i familier med dårlig økonomi har flere symptomer på atferdsproblem.

Felles nordisk definisjon av barnefattigdom?

Felles nordisk definisjon av barnefattigdom?

Skal vi ha en felles nordisk definisjon av barnefattigdom i Norden? Det er en av seks anbefalinger fra et nytt temahefte fra Nordisk velferdssenter ”Fokus på barnefattigdom.”

Barnefattigdom i Verdens rikeste land

Barnefattigdom i Verdens rikeste land

27. november 2013 overrakte Voksne for Barn rapporten ”Barnefattigdom og utenforskap” til barneminister Solveig Horne.

Kontantstøtten bidrar til å opprettholde utenforskap

Kontantstøtten bidrar til å opprettholde utenforskap

Kontantstøtten rammer barn i fattige familier, forsterker utenforskap og svekker integrering. Det sa generalsekretær Randi Talseth under lanseringen av rapporten ”Barnefattigdom og utenforskap”.

Barn i Norge rapporten 2013: "Barnefattigdom og utenforskap"

Barn i Norge rapporten 2013: "Barnefattigdom og utenforskap"

Voksne for Barn har i denne rapport valgt å sette søkelyset på det faktum at 74 000 barn lever i fattige familier, og hvordan dette påvirker oppveksten. I «Barnefattigdom og utenforskap" drøftes barnefattigdom i Norge fra sju ulike synsvinkler.

74 000 barn i Norge lever i fattigdom

74 000 barn i Norge lever i fattigdom

Tallet er høyt og representerer ikke en gruppe, men barn og ungdom som hver for seg, daglig opplever å stå utenfor det ”vanlige samfunnet”.

Fattigdom rammer også barna

Fattigdom rammer også barna

Konsekvenser av fattigdom men også eksempler på gode tiltak, kan du lese om i denne utgaven av Magasinet. I profilintervjuet møter du Erlend Loe.