Å ikke strekke til

Å ikke strekke til

Det er lett å få dårlig samvittighet og føle at man ikke strekker til som forelder. All kunnskapen er bra, men den kan også gjøre foreldre usikre på om de duger.

Styrk barnets selvbilde

Styrk barnets selvbilde

Selvbildet har stor betydning for hvordan barn fungerer sosialt og intellektuelt. Det er mye du som forelder kan gjøre for å styrke ditt barns selvbilde.

Forandringen skremmer

Forandringen skremmer

Det er ikke nødvendigvis mengden alkohol du drikker, men forandringen som skjer hos mamma eller pappa når de drikker alkohol, som kan virke skremmende på barn og unge.

Må være flygeledere

Må være flygeledere

- Etter hvert må vi tenåringsforeldre flytte oss fra cockpiten og over i flyveledertårnet. Der oppe er jobben vår å sørge for sikkert leide for ungdommene – fra avstand.

Å vokse opp med barn

Å vokse opp med barn

Hvordan kan vi som foreldre klare å gi slipp på de store barna når vi har fantomsmerter i navlestrengen, spør Guro Hoftun Gjestad, som har skrevet bok om de store barna.

Viktige rollemodeller

Viktige rollemodeller

Hvordan lære barn og unge sosial kompetanse og inkluderende holdninger? Mia Börjesson er tydelig: nære voksne er det aller viktigste forbildet for ungdom.

Våg å være tydelig

Våg å være tydelig

Mange foreldre sliter med å være konsekvente, men alle barn trenger tydelige voksne som kan sette grenser både for seg selv og for barnet. vis forståelse, men ikke gi etter.

Vær nysgjerrig på barnet!

Vær nysgjerrig på barnet!

- Det er ingen fasit for hva som er god barneoppdragelse, sier barnevernsleder Claus Engen. Men mye handler om å være nysgjerrig og finne ut av hvem ungen din er.

Positive tilbakemeldinger

Positive tilbakemeldinger

Det er viktig å rose barn. Mange er redd for at for mye ros kan gjøre barn bortskjemte, men det viktige er ikke hvor mye, men hvordan man roser.

Med fokus på løsninger

Med fokus på løsninger

"Jeg er stolt av deg!" gir foreldre praktiske hjelpemidler til å styrke kontakten mellom deg og barnet gjennom fem leksjoner i løsningsorientert barneoppdragelse.

Ti gode foreldrevettregler

Ti gode foreldrevettregler

La barnet føle at det er viktig, barn har et stort behov for å føle at det er viktig for foreldrene. Barn vokser på kjærlighet og utfordringer. Her er ti gode foreldrevettregler.