Alles ansvar å hjelpe barn som utsettes for omsorgssvikt

Alles ansvar å hjelpe barn som utsettes for omsorgssvikt

Det er barnevernets hovedoppgave å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det er alles ansvar å melde fra til barnevernet når vi er bekymret for et barns omsorgssituasjon.