Råd til bonusforeldre

Råd til bonusforeldre

Som bonusmamma eller - pappa kan du få en viktig rolle i din livet til din partners barn, men relasjonen mellom barnet og deg som bonusforelder må få bygge seg opp over tid.

Råd til foreldre

Råd til foreldre

Hvordan fortelle til barna at mamma og pappa skal flytte fra hverandre? Det er viktig at barna forstår at det ikke er deres skyld, og at dere fortsatt skal være foreldre.

Skal dere skille dere nå?

Skal dere skille dere nå?

Barn i omgangskretsen har skilte foreldre og det kan være vanskelig for barn å skille mellom en ordinær diskusjon og uenigheter som er så alvorlige at de fører til brudd.

Sårbare barn

Sårbare barn

Svensk studie viser at skilsmissebarn som bor likt hos begge foreldrene kommer bedre ut enn de som har lite, eller ingen kontakt med den ene forelderen.

Undertrykker egne behov

Undertrykker egne behov

- Ingen barn vil være brevduer med gule lapper i mellom foreldrene, sier Hanne Cook Hope i Voksne for Barn. Hun mener vi må lytte mer til skilsmissebarna.

Voksne husker tilbake på foreldrenes skilsmisse

Voksne husker tilbake på foreldrenes skilsmisse

Voksne kan selv etter mange år fornemme stemninger, ansiktsuttrykk, farger og lukter knyttet til foreldrenes skilsmisse.

Vent med å flytte sammen med ny kjæreste

Vent med å flytte sammen med ny kjæreste

Etter samlivsbruddet er det viktig at barnet får tid til å venne seg til den nye situasjonen før en ny partner blir introdusert.

Nei til lovfesting av delt bosted ved samlivsbrudd

Nei til lovfesting av delt bosted ved samlivsbrudd

Voksne for Barn mener dagens bestemmelse om at foreldrene selv avtaler bostedsløsning ivaretar hensynet til barnets beste.

Med foreldrene boende ”i bag”

Med foreldrene boende ”i bag”

Da mammaen og pappaen til Amanda og Håkon flyttet fra hverandre, valgte de en løsning litt utenom det vanlige. Det er barna glade for i dag.

Mamma og pappa er nøkkelen

Mamma og pappa er nøkkelen

Barna er lojale når foreldrene skilles, og i tillegg til å ha det vondt selv ser mange at de voksne også sliter.

Foreldrene flytte og barna bli boende?

Foreldrene flytte og barna bli boende?

Foreldrene står foran samlivsbrudd og henvender seg til oss i forbindelse med valg av boform for familien.

Skilsmisse - som barna opplever det

Skilsmisse - som barna opplever det

I ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Skilsmissekonflikt rammer barna

Skilsmissekonflikt rammer barna

Generalsekretær Randi Talseth mener familievernkontoret må få pålegg om å snakke med barna ved konfliktfylte skilsmisser.

Barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Et nytt hefte for foreldre som skilles, gir råd om samværsordninger og bostedsløsninger til det beste for barnet.

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Det viser en rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.

Barn og delt bosted

Barn og delt bosted

Delt bosted-undersøkelsen viser barnas omtanke for familien og ansvaret de tar for å lage en rettferdig fordeling for foreldrene, skriver Hilde Lidèn i sin fagartikkel i Magasinet Voksne for Barn "Barn og samvær".

Snakke om skilsmissen i gruppe

Snakke om skilsmissen i gruppe

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

Små barn og samlivsbrudd

Små barn og samlivsbrudd

Hvordan opplever 4-5-åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktoravhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.