Endring av adferd etter samlivsbrudd

Endring av adferd etter samlivsbrudd

Datteren på syv har endret adferd etter foreldrenes turbulente samlivsbrudd. Moren lurer på hvordan hun skal møte dette.

Hvordan snakke om følelser rundt delt bosted?

Hvordan snakke om følelser rundt delt bosted?

Foreldrene til gutten på 12 har aldri bodd sammen, og det siste året har ikke sønnen villet snakke om hvordan han har det hos faren. Moren lurer nå på hvordan hun kan få sønnen i tale.

Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Hjelper barn ut av foreldrekonflikten

Mange barn lider på grunn av langvarig og høyt konfliktnivå mellom foreldrene etter samlivsbrudd. Et gruppetilbud for foreldre og barn i Kristiansand har vist at det nytter å snakke sammen.

Råd til foreldre ved samlivsbrudd

Råd til foreldre ved samlivsbrudd

Hvordan fortelle til barna at mamma og pappa skal flytte fra hverandre? Det er viktig at barna forstår at det ikke er deres skyld, og at dere fortsatt skal være foreldre.

Skal dere skille dere nå?

Skal dere skille dere nå?

Denne uka er Verdensdagen for psykisk helse. Tema i år er «...fordi livet forandrer seg...». Vi i Voksne for Barn velger å ha fokus på barn som opplever at foreldrene går fra hverandre.

Ungdom ønsker utvidet tilbud om Skilsmissegrupper

Ungdom ønsker utvidet tilbud om Skilsmissegrupper

Når mamma og pappa flytter fra hverandre, står det ofte barn igjen som er mer opptatt av foreldrenes følelser enn sine egne.

Barn av skilte foreldre er mer sårbare

Barn av skilte foreldre er mer sårbare

En stor svensk undersøkelse viser at skilsmissebarn som bor likt hos begge foreldrene kommer bedre ut enn de som har lite, eller ingen kontakt med den ene forelderen.

Konfirmasjonsfeiring når foreldrene ikke samarbeider

Konfirmasjonsfeiring når foreldrene ikke samarbeider

Mor er redd for at foreldrekonflikten skal spolere datterens konfirmasjonsfeiring og spør Voksne for Barn om råd.

Lojale skilsmissebarn undertrykker egne behov

Lojale skilsmissebarn undertrykker egne behov

- Ingen barn vil være brevduer med gule lapper i mellom foreldrene, sier Hanne Cook Hope i Voksne for Barn.

Blir frekkere og frekkere

Blir frekkere og frekkere

Når femtenåringen er uenig med det moren sier stikker hun bare av til faren, og motsatt.

Tenåringen vil ikke ha to hjem

Tenåringen vil ikke ha to hjem

Camillas foreldre bor nærme hverandre etter skilsmissen og samarbeider godt. Moren spør oss om råd når datteren likevel ikke vil fortsette å bo en uke hos hver.

Tenåringen sliter med skilsmissekonflikten

Tenåringen sliter med skilsmissekonflikten

Kaja er blitt utagerende, og finner stadig unnskyldninger for å ikke gå på skolen. Pappas kjæreste er bekymret for jenta og skriver til oss.

Voksne husker tilbake på foreldrenes skilsmisse

Voksne husker tilbake på foreldrenes skilsmisse

Voksne kan selv etter mange år fornemme stemninger, ansiktsuttrykk, farger og lukter knyttet til foreldrenes skilsmisse.

Vent med å flytte sammen med ny kjæreste

Vent med å flytte sammen med ny kjæreste

Etter samlivsbruddet er det viktig at barnet får tid til å venne seg til den nye situasjonen før en ny partner blir introdusert.

Nei til lovfesting av delt bosted ved samlivsbrudd

Nei til lovfesting av delt bosted ved samlivsbrudd

Voksne for Barn mener dagens bestemmelse om at foreldrene selv avtaler bostedsløsning ivaretar hensynet til barnets beste.

Med foreldrene boende ”i bag”

Med foreldrene boende ”i bag”

Da mammaen og pappaen til Amanda og Håkon flyttet fra hverandre, valgte de en løsning litt utenom det vanlige. Det er barna glade for i dag.

Peder vil ikke reise på samvær

Peder vil ikke reise på samvær

Samværet har fungert bra i alle år, men nå vil ikke 15-åringen komme til mamma lengre.

Konflikt mellom far og tenåringsdatter stopper samvær

Konflikt mellom far og tenåringsdatter stopper samvær

En fortvilet mamma søker råd hos oss når eksmannen har kastet tenåringsdatteren ut.

Mamma og pappa er nøkkelen

Mamma og pappa er nøkkelen

Barna er lojale når foreldrene skilles, og i tillegg til å ha det vondt selv ser mange at de voksne også sliter.

Alene hjemme etter skolen

Alene hjemme etter skolen

Far er bekymret for William (10) som blir med kamerater hjem, der det ikke er noen voksne som holder oppsyn.

Foreldrene flytte og barna bli boende?

Foreldrene flytte og barna bli boende?

Foreldrene står foran samlivsbrudd og henvender seg til oss i forbindelse med valg av boform for familien.

Skilsmisse - som barna opplever det

Skilsmisse - som barna opplever det

I ”Kjære mamma og pappa” forteller barn hvordan skilsmisse oppleves for dem.

Skilsmissekonflikt rammer barna

Skilsmissekonflikt rammer barna

Generalsekretær Randi Talseth mener familievernkontoret må få pålegg om å snakke med barna ved konfliktfylte skilsmisser.

Barnets beste ved samlivsbrudd

Barnets beste ved samlivsbrudd

Et nytt hefte for foreldre som skilles, gir råd om samværsordninger og bostedsløsninger til det beste for barnet.

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Konflikt mellom foreldre kan ha alvorlige konsekvenser for barn

Det viser en rapport fra Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, som på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har oppsummert hva vi vet om negative konsekvenser av foreldrekonflikt og samlivsbrudd for barn og ungdom, og i hvilken grad mekling kan bidra til å hindre slike konsekvenser.

Barn og delt bosted

Barn og delt bosted

Delt bosted-undersøkelsen viser barnas omtanke for familien og ansvaret de tar for å lage en rettferdig fordeling for foreldrene, skriver Hilde Lidèn i sin fagartikkel i Magasinet Voksne for Barn "Barn og samvær".

Snakke om skilsmissen i gruppe

Snakke om skilsmissen i gruppe

Skilsmissegrupper er et viktig tilbud for barn i barnehage og skole. Programmet ønsker å møte barnas behov på deres premisser og på deres egne arenaer når mor og far går fra hverandre.

Små barn og samlivsbrudd

Små barn og samlivsbrudd

Hvordan opplever 4-5-åringer foreldrenes samlivsbrudd? Stort sett all forskning på området har dreid seg om større barn og ungdom. En ny doktoravhandling forsøker å avdekke femåringenes reaksjoner i barnehagen etter at mor og far har skilt lag.