Forbered barna på ferien

Forbered barna på ferien

Det er bra for alle barn å være forberedt på årets ferieplaner, uansett om man skal reise bort eller ikke. Forutsigbarhet er spesielt viktig for barn med delt bosted.

Rett til medbestemmelse

Rett til medbestemmelse

Barn har rett til å være med å bestemme i forhold som er av betydning for dem. Også på fritiden. Men er det deres eller de voksnes ambisjoner og gode intensjoner som avgjør?

Ensomhet er tabubelagt

Ensomhet er tabubelagt

Har du en tenåring som sliter med å få venner, så forsøk å få til en god dialog. Men vær ikke for pågående og masete, er rådet fra professor Stein Erik Ulvund.

Viktig med ustrukturert tid

Viktig med ustrukturert tid

Barn som tilbringer mer tid på ustrukturerte aktiviteter, som å leke utendørs og lese bøker, er bedre rustet til å sette sine egne mål og jobbe mot å nå sine mål uten støtte fra voksne.

Spørsmål om vennskap

Spørsmål om vennskap

Rådgiverne våre får mange spørsmål om vennskap hos barn og unge. Her kan du lese noen av de mest vanlige henvendelsene vi får, og hva rådgiverne har svart.

Stille barn og tosomhet

Stille barn og tosomhet

Når to stille barn er venner kan de to sammen forsterke sin tilbaketrukkede atferd. Slike par trenger at voksne utfordrer dem, støtter dem og hjelper dem til å øve seg i nye relasjoner.