Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Kommunikative utfordringer i møte med enslige mindreårige asylsøkere

Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag. I tillegg kan språklige misforståelser fort bli et dårlig utgangspunkt for en god og tillitsfull relasjon mellom barna og deres nye omsorgspersoner.

Hvordan snakke med ungdom?

Hvordan snakke med ungdom?

Hører du egentlig hva ungdommen i huset sier? – Det er ofte små endringer som skal til for å bedre kommunikasjonen, sier Anette Forsen Bache.

Det motsatte av anerkjennelse er krenkelse

Det motsatte av anerkjennelse er krenkelse

Anerkjennelsen av barn handler ikke om å redigere bort det man ikke vil ha – men om å anerkjenne hele mennesket, sier Ingrid Lund

Vær åpen om økonomiske problemer

Vær åpen om økonomiske problemer

Når mamma og pappa har brukt penger over evne, kan familieøkonomien bli satt på hodet. Barna kan fort bli en uskyldig tredjepart. Hvordan ivaretar man egentlig barnas behov i en slik situasjon? Og hvordan lærer man barn god forbrukeratferd?

Snakk med barna om det som er skremmende

Barn kan ha behov for å snakke med noen om det de har sett og hørt i media. Les Voksne for Barns generelle råd om hvordan man kan snakke med barn om saker som stormer i media.

Hvordan kan vi snakke med barn og unge som har det vanskelig?

Hvordan kan vi snakke med barn og unge som har det vanskelig?

Familieterapeut, og kursholder hos Voksne for Barn, Gunnar Eide forteller her tre historier som eksempler på å kommunisere med barn og unge som har det vanskelig-

Dialogisk samtalemetode om vanskelige tema

Dialogisk samtalemetode om vanskelige tema

Målet med dialogisk samtalemetodikk er å få frem barnets fortelling om selvopplevde hendelser så fritt og spontant som mulig, og uten at den voksne legger føringer for innnholdet i barnets fortelling.

Løsningsfokusert tilnærming - effektiv og positivt

Løsningsfokusert tilnærming - effektiv og positivt

Negativ kommunikasjon bryter viljen til samarbeid. Løsningsfokusert tilnærming derimot, tilbyr et repertoar av effektive og positive verktøy for kommunikasjon.

Løsningsfokusert kommunikasjon med barn og unge

Det finnes en kreativ og løsningsfokusert kraft i alle mennesker. Ingenting er stabilt, og alt er i forandring. Det gir muligheter for både voksne og barn.

Dette er LøFT

Hva er LØFT? LøFT er løsningsfokusert terapi eller tilnærming

Menneskeskapte katastrofer skremmer mest

Menneskeskapte katastrofer skremmer mest

– Barn har veldig levende fantasi og spørsmålet «kan dette skje med oss» blir fort påtrengende, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.