Påvirker omsorgstilbud

Påvirker omsorgstilbud

Det språklige og kommunikative spiller en avgjørende rolle for enslige mindreårige asylsøkeres mulighet til å påvirke egen situasjon og hverdag.

Å snakke med ungdom

Å snakke med ungdom

Hører du egentlig hva ungdommen i huset sier? – Det er ofte små endringer som skal til for å bedre kommunikasjonen, sier Anette Forsen Bache.

Anerkjennelsens kraft

Anerkjennelsens kraft

Anerkjennelsen av barn handler ikke om å redigere bort det man ikke vil ha – men om å anerkjenne hele mennesket, sier Ingrid Lund, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Når media skremmer

Når media skremmer

Barn kan ha behov for å snakke med noen om det som skremmer dem i nyhetsbildet. Les Voksne for Barns generelle råd om hvordan du går frem som voksen.

Dialog med barn som sliter

Dialog med barn som sliter

Familieterapeut Gunnar Eide forteller her tre historier som eksempler på hvordan man snakker med barn og unge som har det vanskelig.

Dialogisk samtalemetode

Dialogisk samtalemetode

Målet med dialogisk samtalemetodikk er å få frem barnets fortelling om selvopplevde hendelser så fritt og spontant som mulig uten at voksne styrer fortellingen.

Et løsningsfokus

Et løsningsfokus

Negativ kommunikasjon bryter viljen til samarbeid. Løsningsfokusert tilnærming derimot, tilbyr et repertoar av effektive og positive verktøy for kommunikasjon.

Katastrofer

Katastrofer

– Barn har veldig levende fantasi og spørsmålet «kan dette skje med oss» blir fort påtrengende, sier krisepsykolog Atle Dyregrov.