Å være pårørende: Når barn blir den voksne

Å være pårørende: Når barn blir den voksne

Marius og Cathrine er to av de unge som har bidratt med egne erfaringer fra oppveksten til filmen "...og hvem ser Johanne?". De håper filmen vil gjøre disse barna mer synlige.

Bedre skolehverdag for elever som er pårørende

Bedre skolehverdag for elever som er pårørende

Rektor Kjell Amundsen håper den nye filmen “… og hvem ser Johanne?” kan bidra til at flere i skolen ser og hjelper barn som sliter.

- Alle visste at jeg hadde et alkoholproblem

- Alle visste at jeg hadde et alkoholproblem

”Alle” visste at skuespiller Julie Winge hadde et alkoholproblem, men det var ikke før barnevernet truet med å ta fra henne barna at hun maktet å gjøre noe med det.

Vil ha egen lov for barn som pårørende

Vil ha egen lov for barn som pårørende

I et høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet tar Voksne for Barn til orde for en egen lov som skal sikre barns rettigheter når de er pårørende.

App for barn som har sykdom i nær familie

App for barn som har sykdom i nær familie

Nettbrett-appen «Meg også» er utviklet på de unges premisser.

Hvem ser meg: Når mamma eller pappa får demens

Hvem ser meg: Når mamma eller pappa får demens

At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan oppleves som veldig vanskelig.

Foreldremøter for foreldre med rusproblemer

Foreldremøter for foreldre med rusproblemer

Voksne for Barn har utviklet et konsept for et litt annerledes foreldremøte.

Å hjelpe ungdom som sliter krever god relasjon

Å hjelpe ungdom som sliter krever god relasjon

Mange som vil hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon, går ofte rett på problemene og vanskelighetene. Det kan skape et dårlig utgangspunkt for en god relasjon, mener familieterapeut Gunnar Eide.

Få livsmestring inn i skolen!

Få livsmestring inn i skolen!

Voksne for Barns styremedlem Ida Falckenberg (24) berørte politikerne med historien sin, og ga dem så en klar utfordring.

Brenner for å hjelpe unge som sliter

Brenner for å hjelpe unge som sliter

Han måtte bli tidlig voksen. Nå bruker Alexander (22) sine egne erfaringer til å gjøre det bedre for andre.

Pasientrettigheter må utvides til barn som er pårørende

Pasientrettigheter må utvides til barn som er pårørende

Oppfølgingen av barn når de er pårørende er svært variabel. Voksne for Barn ber om at barna får egne pasientrettigheter.

Pårørendeomsorg – også for barn

Pårørendeomsorg – også for barn

Uakseptabelt å bruke barna som en ressurs for kommunen når syke foreldre ikke får nødvendig praktisk hjelp og omsorgstjenester fra kommunen.

Pårørende barna opplever dårligere livskvalitet

Pårørende barna opplever dårligere livskvalitet

Barn av psykisk syke foreldre rapporterer selv lavere livskvalitet enn normalbefolkningen, men foreldrene tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv beskriver. Det er et av funnene i en omfattende studie om barn som pårørende.

"Bak masken"

"Bak masken"

Kamilla har vokst opp med psykisk sykdom i familien. I denne monologen formidler hun tankene "bak masken".

Ungdom tar mye ansvar for MS-syke foreldre

I en norsk studie oppgir ungdom at hovedutfordringen er å bevare kontroll i en usikker hverdag.

Mamma soner med fotlenke

Mamma soner med fotlenke

Hun er dømt for trygdesvindel. For å gjøre opp for seg soner hun hjemme i egen stue, sammen med barna.

Som å være min egen forelder

Som å være min egen forelder

Det er mange ulike årsaker til at noen barn må ta mye ansvar tidlig i livet, for Meysam ble det som å være forelder for seg selv.

Barn som pårørende: For store forventninger til sykehusene?

Barn som pårørende: For store forventninger til sykehusene?

En studie ved Universitetet i Nord-Norge viser at barn som er pårørende fortsatt ikke får sin lovfestede rett til oppfølging.

Anerkjenn barnas styrke og kompetanse

Anerkjenn barnas styrke og kompetanse

Det er viktig at vi voksne ikke utelukkende problematiserer det å ha mye ansvar i oppveksten, sier Mia Börjesson.

Se opptak av Barn i Norge-lanseringen "Når barn er pårørende"

Se opptak av Barn i Norge-lanseringen "Når barn er pårørende"

26. november 2014 lanserte vi Barn i Norge-rapporten "Når barn er pårørende".

Tilfeldig oppfølging av småbarnsfamilier ved hjerneslag

Tilfeldig oppfølging av småbarnsfamilier ved hjerneslag

Det er utfordrende å mestre livet, og ikke minst foreldrerollen, etter hjerneslag.

Vokste opp med julefyll

Vokste opp med julefyll

En av Voksne for Barns talspersoner, Heidi Constanse Næs Bakken (46), ønsker å stikke hull på den skambelagte boblen barn kan ha rundt foreldre som drikker.

Unge omsorgsgivere - hva blir konsekvensene?

Unge omsorgsgivere - hva blir konsekvensene?

Ungdom som blir nødt til å opptre som omsorgsgivere i nær familie kan utvikle psykiske helseproblemer og skoleproblematikk - viser svensk studie.

Barna glemmes av foreldrenes fastlege

Barna glemmes av foreldrenes fastlege

Ny studie viser at barn som pårørende rett og slett blir glemt i møte med fastlegen.

Når bestemor er deprimert

Når bestemor er deprimert

Bestemor henvender seg til oss fordi hun snart skal innlegges til behandling for depresjon, og lurer på hvordan hun skal snakke med barnebarnet sitt om dette.

Fra pårørendebarn til ung voksen

Fra pårørendebarn til ung voksen

Når barn med oppvekst som pårørende tar steget inn i voksenlivet, har mange større utfordringer enn den øvrige befolkningen viser svensk studie.

Når lillebror har kreft

Når lillebror har kreft

I ett år har Rrezarta og Ramize levd med kreft tett på kroppen. Lillebror Adrian fikk i desember i fjor hjernesvulst.

Å vokse opp med rus i familien

Å vokse opp med rus i familien

Ellen Horn var en av gjestene på frokostmøtet ”Når teatret åpner for nye samtaler om rus”.

Derfor var pappas øyne sløve

Derfor var pappas øyne sløve

Like etter at Siw B. Nicolaisen (44) ble gravid for første gang, oppdaget hun at barnefaren hadde store rusproblemer.

Mamma eller pappas sykdom tar "all plassen"

Mamma eller pappas sykdom tar "all plassen"

Noen barn blir voksen alt for tidlig. Det forteller Anne Breivik. Hun brenner for å gjøre det bedre for barn som er pårørende til foreldre med somatiske lidelser.

Spillavhenige foreldre: De glemte barna

Spillavhenige foreldre: De glemte barna

- Barn av spilleavhengige er på mange måter de glemte barna, sier styreleder i Spillavhengighet Norge, Lill-Tove Bergmo.

Pappa tok sitt eget liv  – vi ønsket å høre sannheten

Pappa tok sitt eget liv – vi ønsket å høre sannheten

Hverken Marte eller søsteren forstod hva som hadde hendt annet enn at pappa var død. Selvmord var det ingen som snakket om.

Når søsken overtar foreldreomsorgen

Når søsken overtar foreldreomsorgen

Det viktigste en forelder kan gjøre for barna sine, er å be om hjelp til å håndtere sine egne problemer først. Budskapet kommer fra Cathrine Langfjell Torsvik, som har en barndom preget av omsorgssvikt.

Stress å være ung og pårørende

Stress å være ung og pårørende

Det er stress å være ungdom og måtte bekymre deg for foreldrene dine.

Å forstå barnets perspektiv

Å forstå barnets perspektiv

For å kunne ta i mot og forstå det barnet uttrykker, er det avgjørende at foreldre makter å ta barnets perspektiv på situasjonen familien er i.

Belastningene øker med barnets alder

Belastningene øker med barnets alder

De eldste barna til foreldre med rusproblemer tar mye voksenansvar. Det er trolig årsaken til at de får mer problemer enn sine yngre søsken, viser ny svensk undersøkelse.

Våg å gå barna aktivt i møte

Våg å gå barna aktivt i møte

Familieterapeut Gunnar Eide mener at å møte barn i utfordrende familiesituasjoner med respekt, ydmykhet og nysgjerrighet, er vel så viktig som å møte dem kunnskap.

Pårørendeungdom deler vanskelige følelser på nettchat

Pårørendeungdom deler vanskelige følelser på nettchat

Studien ”Vi er ikke syke mennesker - vi har bare et behov for å snakke” viser at ungdom som har psykisk syke foreldre har stort utbytte av å dele erfaringer med likesinnede på nett.

Når barn er pårørende kan det påvirke skoleresultatet

Når barn er pårørende kan det påvirke skoleresultatet

Resultatene av en ny svensk studie viser at når foreldre misbruker rus, er syke eller faller bort, påvirkes ofte barnas skoleprestasjoner negativt.

Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Ikke god nok oppfølging av barn som pårørende

Tilfeldighetene rår om barna til psykisk syke får oppfølging, slik loven pålegger.

Filmer: Barn og unge forteller

På svenske anhoriga.se kan du se filmer der familier forteller om sin situasjon

Pårørendes rettigheter

Pårørendes rettigheter

En oversikt fra Helsedirektoratet for helsepersonell i den psykiske helsetjenesten og rustiltak

Digital veiviser for barnehageansatte

Digital veiviser for barnehageansatte

”Du kan hjelpe Jesper!” er en veiviser for barnehageansatte i møte med barn de er bekymret for.

Rapport om barn som er pårørende

Rapport om barn som er pårørende

Rapport 2011: 4 "Barn med foreldre som har psykiske lidelser eller som misbruker alkohol" er utgitt av Folkehelseinstituttet.

Film: Familiesamtale

En innleggelse på psykiatrisk avdeling påvirker ikke bare pasienten, men hele dens familie. I denne filmen får vi se hvordan Sørlandet Sykehus arbeider med familiesamtaler for å fange opp barna til de psykisk syke. Vi møter familieterapeut ved SSHF Gunnar Eide, og den danske familieterapeuten Karen Glistrup, samt flere barneansvarlige ved post 6.1 ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand.

Ressursnettstedet "Snakk om rus"

Ressursnettstedet "Snakk om rus"

Ko-Rus Øst og Helsdirektoratet står bak den nye ressursnettsiden "Snakk om rus".

Brosjyrer til barn, ungdom og foreldre

Brosjyrer til barn, ungdom og foreldre

SUS - Stavanger Universitetssykehus har utgitt brosjyremateriell til barn og ungdom som er pårørende og til de voksne.

Barnespor for helsepersonell

Barnespor for helsepersonell

Verktøyene kalt Barnespor er ment som en støtte til samtaler med foreldre som sliter med rus og/eller psykiske vansker. I samtalene må helsepersonell
bruke egen fagkompetanse om pasientkontakt og samtale metodikk. Utarbeidet av Kompetansesenter rus Midt-Norge, med støtte fra Helsedirektoratet.