App for barn som har sykdom i nær familie

App for barn som har sykdom i nær familie

Nettbrett-appen «Meg også» er utviklet på de unges premisser.

Hvem ser meg: Når mamma eller pappa får demens

Hvem ser meg: Når mamma eller pappa får demens

At mamma eller pappa får en demenssykdom, kan oppleves som veldig vanskelig.

Nettressurs: Tidlig intervensjon

På denne nettsiden finner du veiledning for hvordan du går fra bekymring til handling.

Pårørende barna opplever dårligere livskvalitet

Pårørende barna opplever dårligere livskvalitet

Barn av psykisk syke foreldre rapporterer selv lavere livskvalitet enn normalbefolkningen, men foreldrene tror at barnas livskvalitet er bedre enn barna selv beskriver. Det er et av funnene i en omfattende studie om barn som pårørende.

E-læringsprogram for å hjelpe barn i sorg

Seksjon for sorgstøtte ved Akershus universitetssykehus har nå utviklet et e-læringsprogram om barn og unge i sorg.

App for barn som har foreldre med hodeskade

App for barn som har foreldre med hodeskade

Boken ”Jordbær og svarte pannekaker” blir nå lansert som app til nettbrett. Den handler om langt mer enn brente pannekaker.

Pårørendefilmer på nett

Pårørendefilmer på nett

«Sjelden, men ikke alene» er en portal med filmer om å være pårørende til familiemedlemmer med sjeldne diagnoser.

Barn som pårørende - fagprosedyrer

Barn som pårørende - fagprosedyrer

Prosedyrene skal bidra til at barn som er pårørende får informasjon og lik oppfølging fra helsepersonell i spesialisthelsetjenesten.

Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon

Barn i rusfamilier - tidlig intervensjon

Nettressursen fra Borgestadklinikken - Blå Kors sør gir deg som fagperson eksempler, tips og fagstoff om hvordan du på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling.

Snakketøyet – samtaleverktøy når foreldrene er syke

Snakketøyet – samtaleverktøy når foreldrene er syke

Snakketøyet er et digitalt hjelpeverktøy utgitt av BarnsBeste ved Sørlandet sykehus.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga i Sverige deler mye kunnskap om det å være barn og pårørende.

Ressursnettstedet "Snakk om rus"

Ressursnettstedet "Snakk om rus"

Ko-Rus Øst og Helsdirektoratet står bak den nye ressursnettsiden "Snakk om rus".

BarnsBeste

BarnsBeste

Barns Beste er nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

Jeg vil vite!

Jeg vil vite!

Stine Sofies Stiftelse er utgiver av nettstedet JegVilVite.no. Foruten god informasjon direkte til barn og unge finner du her mye du som voksen kan bruke i ditt arbeid med barn.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Nasjonal Kompetansetjeneste ROP skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse.

Opplæringsprogrammet pårørende

Opplæringsprogrammet pårørende

Helsedirektoratet har utgitt "Opplæringsprogrammet pårørende", utarbeidet av PårørendeSenteret i Stavanger i samarbeid med Kjell Inge Torgersen.

Hjelp til hjelp

Hjelp til hjelp

Hjelptilhjelp.no er en nasjonal portal for psykisk helse, rus, barne-/familievern, lærevansker og arbeidsliv.

Barn i fokus - dansk

SUS - Sosialt Udviklingscenter i Danmark står bak "Børn i fokus", et ressursnettsted om barn som har psykisk syke foreldre.

A-larm Norge

A-larm Norge

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet.

Side for pårørende på Helsenorge.no

Side for pårørende på Helsenorge.no

Den offentlige helseportalen helsenorge.no har fått et eget område for pårørende.

Min bok

Min bok

Min bok, er et tegne- og samtalehefte for barn som er pårørende til foreldre eller søsken som er innlagt på sykehus.