At du opplever ting ikke vil oppleve eller se

At du opplever ting ikke vil oppleve eller se

På spørsmålet om hva som er vanskelig med å være pårørende og ung, kom det frem mange tanker hos ungommene vi snakket med.

 

At du opplever ting ikke vil oppleve eller se

Vet aldri hvilke reaksjoner som kommer.

Mye bråk.

Misforståelser

Dårlige minner

Kjeft

Å være en familie

At mamma sine valg påvirker meg

Helger

Ferier

Ustabil hverdag.

Krangling

Hvordan å skape et godt familieforhold senere?

Senere forhold – i ung og voksen alder

Ingen foreldrefigur

Oppdragelse

Ingen grenser

Fortrengning

Mister en forelder

Skaper depresjon

Vanskelig å takle forandringer

Nedturer uten grunn

Søvn

Sykdom – mentalt og fysisk

Hvem er jeg?

Utrygt

Alene

Følelse av mindreverd

Skyldfølelse ovenfor alle

Ofte usikker.

Er jeg unormal?

Glemt

Hva skal jeg gjøre for å få hjelp? Klarer ikke å finne frem

Eget forhold til rus og alkohol.

Alltid mye å tenke på.

Du klarer ikke å konsentrere deg

Kan ikke planlegge

Hvordan å forholde seg til personen etter at rusen har gått ut

Får en generell negativ innstilling til nye ”prosjekter”

Splid i familien

Hemmelighold