Det er normalt å bli urolig

Det er normalt å bli urolig

Mange barn og ungdom forteller at de blir usikre og bekymret når foreldrene sliter. Det er en veldig vanlig måte å reagere på.

 • De er redde for at mor eller far skal skade seg selv.
 • De er redde for at det kan skje uhell ved rusmisbruk – ved at mor eller far kjører bil når de er ruset, at de mister en sigarettglo og lager brann eller lignende.
 • De er redde for at foreldrene  skal skille seg på grunn av problemet.
 • De er usikre på hvordan situasjonen er hjemme – i dag, og i framtida.

Barn med foreldre som har utfordringer (rus, psykisk sykdom, somatisk sykdom og andre ting) forteller ofte om problemer og plager de har:

 • Noen får vondt i magen.
 • Noen får vondt i hodet.
 • Noen synes det er vanskelig å konsentrere seg, fordi de har så mye å tenke  på.
 • Noen synes det går dårlig på skolen.
 • Noen blir slitne. Enten bare av å tenke på problemene hjemme, eller av at de må hjelpe til mye hjemme og hele tiden passe på at alt er slik foreldrene vil.
 • Noen får problemer med å sove.
 • Noen blir triste og lei seg, og har ikke lyst til noe.

Alt dette er helt vanlige reaksjoner.

Er det noe å skamme seg over?

Det er ikke så vanlig å snakke om denne typen problemer. Vi sier ofte at rusmisbruk er «tabubelagt», det er liksom ikke lov til å snakke om det. Derfor opplever mange at det er noe de skammer seg over, dersom de har noen i familien som ruser seg.

Dersom moren eller faren din oppfører seg annerledes enn andre, er det lett å bli flau eller skamfull over det. Kanskje snakker de rart, sjangler når de går, eller lager mye støy. Kanskje vil du ikke være sammen med dem når de er slik. Etterpå kan det kanskje føles litt vondt, som om du har sviktet dem. Det er ikke rart at du synes dette er flaut.

Men husk at det ikke er du som har ruset deg. Du har ikke gjort noe som det er grunn til å skamme  seg over.

Husk også at det er mange barn som har det sånn. Du er ikke alene.