Mamma er snill….

Mamma er snill….

Det er viktig at andre får vite at mamma er snill selv om pillene noen ganger tar over og gjør at mamma virker annerledes.

 

Andre kan også se at mamma er snill, men ikke alle – ikke barnevernet og venner.

Det er vanskelig, og noen ganger får jeg lyst til å fortelle om mamma, hvordan hun egentlig er.

Pappa og barnevernet er erkefiendene til mamma. De tror mamma bare gjør gale ting bare fordi hun har gjort noe en gang.

Men mamma er snill og passer på meg.

De voksne forstår at barna kan bli lei seg når de snakker stygt om foreldrene, men de forstår kanskje ikke alvoret.