Stress å være ung og pårørende

Stress å være ung og pårørende

Det er stress å være ungdom og måtte bekymre deg for foreldrene dine.

Å ta vare på de andre

"Jeg synes det er stress når man føler at man må ta vare på og ha ansvar for alle de rundt seg".