Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter

Noen barn er ekstra utsatt fordi foreldrene deres sliter

Vårt arbeid for barn består i å bygge robusthet. Barn er pårørende når en av foreldrene er rusavhengig, har psykiske vansker eller annen alvorlig sykdom.

Lovbestemmelsen om barn som pårørende

Lovbestemmelsen om barn som pårørende

Barn av pasienter med alvorlige helseproblemer er sårbare og trenger oppfølging. Helsepersonell er lovpålagt å bidra til å dekke det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging mindreårige barn av pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade, kan ha som følge av forelderens tilstand.