Mye å forholde seg til

Mye å forholde seg til

Å erfare at en i nær familie faller bort eller at foreldrene skilles, er livshendelser som vi påvirke alle barn. I noen tilfeller kan det oppleves ekstra tungt for barn som allerede er pårørende i forhold til foreldrenes sykdom eller rusprobemer.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Barn og ungdom som har en foreldrer som sliter med sykdom eller rus, har i noen tilfeller økte belastninger i forhold til andre barn. De kan derfor være ekstra sårbare når de står overfor hendelser og forandringer i livet, enten de oppstår brått eller forventet.

Noen av barna som har foreldre som sliter tar mye ansvar for både foreldre, søsken og praktiske oppgaver i hjemmet. Det kan også være at de i større grad må passe leksene sine og å få med utstyr til spesielle datoer på skolen, og aktiviteter på ettermiddagen. Derfor vil en endring i hverdagen kunne bety at barnet opplever økt stress.

Det er derfor viktig at du som møter barnet i hverdag eller fritid, tar hensyn til dette.