Mer atferdsproblemer hos barn når mor er utsatt for overgrep

Mer atferdsproblemer hos barn når mor er utsatt for overgrep

En ny studie avdekker tydelig sammenheng mellom mødre som ble utsatt for overgrep i barndommen, og uro og oppmerksomhetssvikt hos barna.

Barn i Norge-rapporten 2011: "Vold og traumer"

Barn i Norge-rapporten 2011: "Vold og traumer"

Barn i Norge-rapporten 2011 "Vold og traumer" inneholder sterke fakta, selvopplevd essay og metoder for hvordan du kan møte barn som er utsatt for vold.