Foreldremøter for foreldre med rusproblemer

Foreldremøter for foreldre med rusproblemer

Voksne for Barn har utviklet et konsept for et litt annerledes foreldremøte.

Å hjelpe ungdom som sliter krever god relasjon

Å hjelpe ungdom som sliter krever god relasjon

Mange som vil hjelpe ungdom i en vanskelig situasjon, går ofte rett på problemene og vanskelighetene. Det kan skape et dårlig utgangspunkt for en god relasjon, mener familieterapeut Gunnar Eide.

Anerkjenn barnas styrke og kompetanse

Anerkjenn barnas styrke og kompetanse

Det er viktig at vi voksne ikke utelukkende problematiserer det å ha mye ansvar i oppveksten, sier Mia Börjesson.

Våg å gå barna aktivt i møte

Våg å gå barna aktivt i møte

Familieterapeut Gunnar Eide mener at å møte barn i utfordrende familiesituasjoner med respekt, ydmykhet og nysgjerrighet, er vel så viktig som å møte dem kunnskap.

Å møte barn som er pårørende

Å møte barn som er pårørende

Barn under 18 år som er pårørende på grunn av foreldres sykdom eller andre vansker, er nettopp det: Barn. Og det skal de fortsette å være. Du som møter barnet i hverdagen spiller en viktig rolle.